pondělí 3. února 2014

BeautyNot so long time ago my main aim was to lose weight and i thought that being skinny is enough to be beautiful. Emm.. I was wrong..  I start to realize important things, for example that size of my jeans don't define my beauty..
There are girls who are a bit fatter but still they have nice elastic body,clean skin,nice hair and they don't have to have cellulite. In fact, there are some skinny girls who have cellulite..
Moreover,some skinny girls are having non-stop oily hair and unhealthy skin..
To sum up,I would like to say that it's not all about body size but whether girl does take care of her skin etc. or not.. To be honest,I'm tired of a stupid stereotype that women should be skinny.. Women must be happy and beautiful.  
And beauty may be different..


Poslední  dobu jsem měla jako hlavní cíl zhubnout a zdálo se mi,že pro krásu stačí jen jedna věc a to být hubenou. Emmm.. to jsem byla v omylu. Začínam si uvědomovat důležité věci,například to,že velikos mých džínu neurčuje krásu. 
Ba naopak, existuji krásné slečny,které jsou při těle,ale přitom mají pevný namkaný tělo, čistou plet' na obličeji, hezké vlasy a vůbec nemusí  mít celulitidu.. a to mi věřte,že hodně vyhublých holek má celulitidu.
Taky jsou hubený holky s non-stop mastnými vlasy a špatnou,nezdravou pletí..
Pointa toho celýho článku je,že nezáleží na postavě,ale na tom jestli slečna pečuje o sebe nebo ne..
Unavuje mě ten hloupý stereotyp,že žena má být hubená.. Žena má být štastná a krásná. 
A krása může být různou..


sobota 4. ledna 2014

New year,new goals

To begin I would like to wish you a happy new year!
I wish you all to do something you will be proud of and to achieve your goals.
I already have some goals that I plan to achieve this year..
  • First of all is to have healthier lifestyle. To eat healthier then I do now,so I need to forget about dinners at KFC and eat more salads and also to do more sports. I already have been going to the gym for a quite a few years but unfortunately not regularly. When I'm feeling lazy, generally I can't be bothered to move or get off the couch.. that's what I really don't like about myself,so in 2014 I have to forget about my laziness and regularly just grab my gym bag and head over to the gym.
  • This year very imporatnt exams are waiting for me.Of course one of the most important goals for me is to pass all subjects,so I need to start study harder then I do now.
  •  For quite a long period I  want to enroll in school of style but there is always not enough time ,so I hope when my exams will finish there is enough time to go there. 
  • Italian language is my favourite one and also I want to move to Italy after high school, so another goal is to go to Italian language courses in Milan this summer.  
What are your goals?


Na začátek chci všem popřát krásný nový rok!
Přeju všem, aby jste v roce 2014 provedli něco na co budete pyšný a aby se všechny vaše cíle uskutečnili.
Já osobně už mám nějaký cíle a plány, který chci v roce 2014 uskutečnit..

  •  První cíl je mít zdravější životní styl . Do toho patří taky zdravě jíst,zapomenout na večeře v KFC a dělat si salátky doma.. Taky více sportovat. Chodím do posilovny už několik let,ale bohužel nedělám to pravidelně a když na to nemám náladu nebo jsem lína,tak se na to prostě vykašlu. To se mi nelíbí,takže chci začít cvičit pravidelně i přes tu moji lenost. 
  •  Tenhle rok na mě čekají velmi důležité zkoušky. Samozřejmě, jeden z nejdůležitějších cílů pro mě je projít z každého předmětu. Nemůžu říct, že bych se neučila ted', ale popravdě se neučím tolik, kolik bych měla..
  •  Už chci strašně dlouhou dobu se přihlásit do školy stylu,ale pořad sem se vymlouvala na nedostatek času. Takže až mi skončí zkoušky,doufám,že budu mít možnost se tam přihlásit.
  • Po střední škole se chci přestěhovat do Itálie a ikdyby to nevyšlo tak italský jazyk je můj nejoblíbenější,takže ještě jeden cíl do roku 2014 je jet na kurzy italštiny do Milanu.
Jaké máte cíle vy?

sobota 7. prosince 2013

Barcelona


I recently came back from Barcelona, the main reason I went there was to get new inspiration..
Most of the time we visited galleries, temples and parks. It was very cognitive trip.
I fell in love with artists' works which I didn't  know before.. 
Overall it was a wonderful trip! I miss the nice weather and sangria)).


Nedávno jsem se vratila z Barcelony,byla jsem tam hlavně z důvodu dostat novou inspiraci..
Vetšinu času jsme navštěvovali galerie,chrámy a parky. Byl to velmi poznávací zájezd. 
Zamilovala jsem do prací umělců,kterých jsem dřív neznala..
Celkově to byl krásný výlet! Chybí mi to pěkný počasí a sangria)).1. In front of the singing fountains / Před zpívajicími fontánami
2. Gaudi gallery / Gaudi galerie
3. Sagrada Familia
4. Embankment / Nábřeží


Enjoying Barcelona with my friends / Užíváme si Barcelonu s přáteli


1. "Miami" haha
2. relaxing / odpočívame
3. w/ kočí
4. beautiful view / krásný pohled

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...